Analizy lekarskie

Badania laboratoryjne, znane również jako analizy lekarskie lub testy laboratoryjne, są ważnym narzędziem diagnostycznym w medycynie. Te testy pozwalają na ocenę różnych parametrów biologicznych, takich jak poziom substancji chemicznych, komórek krwi, białek i wiele innych, co pomaga lekarzom w diagnozowaniu, ocenie stanu zdrowia pacjentów oraz monitorowaniu przebiegu chorób. Poniżej znajduje się lista najczęściej wykonywanych badań laboratoryjnych:

  • Morfologia krwi: Badanie to ocenia ilość i rodzaje komórek krwi, takie jak czerwone krwinki, białe krwinki i płytki krwi. Pomaga w diagnozowaniu anemii, infekcji i innych zaburzeń krwi.
  • Badania biochemiczne krwi: Badania te oceniają poziom różnych substancji chemicznych w krwi, takich jak glukoza, cholesterol, trójglicerydy, białka wątrobowe. Pomagają w diagnozowaniu chorób metabolicznych, chorób wątroby i nerek oraz innych schorzeń.
  • Badania moczu: Analiza moczu pozwala na ocenę funkcji nerek i układu moczowego oraz może pomóc w wykryciu infekcji dróg moczowych i innych problemów zdrowotnych.
  • Badania hormonów: Badania te oceniają poziom hormonów w organizmie, takich jak hormony tarczycy, hormon wzrostu, insulina i inne. Pomagają w diagnozowaniu chorób hormonalnych i zaburzeń.
  • Badania markerów nowotworowych: To grupa badań, które oceniają obecność specyficznych markerów w organizmie, które mogą wskazywać na obecność nowotworu. Przykłady to PSA (antygen specyficzny dla prostaty) czy CA-125 (marker nowotworowy stosowany w raku jajnika).
  • Badania immunologiczne: Badania te oceniają reakcje układu odpornościowego, takie jak testy anty-HIV czy badania  przeciwnowotworowe.
  • Badania genetyczne: Te testy oceniają nasz materiał genetyczny w celu wykrycia dziedzicznych chorób genetycznych lub ryzyka dziedzicznych chorób.
  • Badania mikrobiologiczne: Badania te pozwalają na identyfikację i ocenę obecności bakterii, wirusów, grzybów lub innych drobnoustrojów, co pomaga w diagnozowaniu infekcji.
  • Badania krzepnięcia krwi: Pomagają w ocenie zdolności krwi do krzepnięcia i mogą być przydatne w diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia, takich jak hemofilia.
  • Badania radiologiczne: Choć nie są to badania laboratoryjne w tradycyjnym sensie, badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI) czy zdjęcia rentgenowskie, również stanowią ważny element diagnostyki medycznej.

Częstotliwość i rodzaj badań laboratoryjnych zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz jego stanu zdrowia. Lekarz zleca konkretne testy na podstawie objawów, historii choroby i innych czynników. Regularne badania profilaktyczne mogą również być zalecane w celu monitorowania ogólnego stanu zdrowia.

Pobieranie materiału do badań w naszej Przychodni odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach: 08.00 – 11.30.

Wykonujemy badania bez skierowania. 

Adres

ul. Szkolna 16

05-500 Piaseczno

Telefon

Tel. (22) 757 22 77

Tel. (22) 737 06 93

Fax. (22) 737 06 94