Kardiotokografia

Co kryje się pod nazwą KTG?

Kardiotokografia (KTG)jest to monitorowanie akcji serca płodu oraz czynności skurczowej mięśnia macicy. Badanie to przeprowadzane jest w ramach intensywnej opieki przedporodowej. Pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu i czynność skurczową macicy.

Jak długo trwa badanie?

Badanie KTG powinno trwać około 30 minut, ewentualnie zostać przedłużone do 60 minut.

Czy badanie jest wiarygodne?

Wynik badanie musi każdorazowo ocenić lekarz. Należy pamiętać, że o ile zapis świadczący o dobrym stanie dziecka prawie zawsze jest wiarygodny, o tyle odczyt wykazujący stan nieprawidłowy czasem bywa fałszywy. Przyczyną może być wadliwie działające urządzenie lub różnego rodzaju zakłócenia.

Adres

ul. Szkolna 16

05-500 Piaseczno

Telefon

Tel. (22) 757 22 77

Tel. (22) 737 06 93

Fax. (22) 737 06 94