Badania psychotechniczne

Badania psychotechniczne (tzw. psychotesty) mają na celu sprawdzenie sprawności psychoruchowej osoby badanej z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury i testów psychologicznych.

W naszej pracowni, wszystkie wykorzystywane testy są rekomendowane prze PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne), a aparatura pozwala na rzetelną i obiektywną ocenę.

Diagnoza wykonywana jest wyłącznie przez dyplomowanego psychologa, mającego wykształcenie w kierunku psychologii transportu. Jego zadaniem jest ocena sprawności psychomotorycznej, intelektualnej, poznawczej i osobowościowej. Każdy proces badawczy kończy się omówieniem wyników.

Kierowcy zawodowi otrzymują odpowiednie orzeczenie psychologiczne, a operatorzy maszyn i urządzeń (tj m.in. wózków widłowych, suwnic, podnośników) – dokument potwierdzający kompetencje osoby badanej do pracy na określanym stanowisku.

W pracowni prowadzimy badania dla egzaminatorów, instruktorów jazdy, a także kierowców którzy z różnych powodów znaleźli się w takich sytuacjach jak: utrata prawo jazdy za punkty karne, alkohol, spowodowanie wypadku.

Z diagnozy mogą również korzystać klienci chcący sprawdzić swoje kompetencje związane z prowadzeniem pojazdu kat B. (szczególnie kierowane dla osób starszych).

 

JAKIE BADANIA WYKONUJEMY

 • Badanie psychologiczne kierowców zawodowych i amatorów w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E).
 • Badanie psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Badanie psychologiczne osób przewożący wartości pieniężne
 • Badanie psychologiczne na instruktorów i instruktorzy nauki jazdy
 • Badanie psychologiczne egzaminatorów nauki jazdy
 • Badania psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem i kierujący tramwajem
 • Badanie psychologiczne kierowców skierowanych przez lekarza
 • Badanie psychologiczne kierowców wykonujący zawodowy przewóz osób (taxi, uber, bolt)
 • Badania psychologiczne po zatrzymaniu prawa jazdy (za alkohol, za punkty, wypadek)
 • Badanie psychologiczne kierowcy samochodu służbowego kat. B (m.in. kurierzy, przedstawiciele handlowi)
 • Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych,  w ruchu, sprzętu drogowego (m.in. koparek, dźwigów, wózków widłowych, żurawi, suwnic) i innych wymagających pełnej sprawności psychoruchowej operatora
 • Badanie psychologiczne osób pracujących na wysokości powyżej 3 metrów.
 • Badanie psychologiczne kierowców rajdowych (badania dla uzyskania lub odnowienia licencji sportu samochodowego PZM)

 

W ramach działalności psychotechnicznej prowadzone są również:

 • Konsultacje psychologiczne i badanie testowe (sprawność intelektualna, koncentracja uwagi, logiczne myślenie, osobowość)
 • Konsultacje psychologiczne i badania aparaturowe(sprawność motoryczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, szybkość i adekwatność reakcji)
 • Badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie (badanie w ciemni)
 • Badania widzenia stereometrycznego (widzenie przestrzenne)

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Co zabrać ze sobą na badanie?

 • Dokument potwierdzający tożsamość(dowód osobisty, paszport)
 • Prawo jazdy(dotyczy badania obejmujących kierowców)
 • Soczewki / okulary korekcyjne
 • Skierowanie na badanie(niezbędne w przypadku utraty prawa jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych, za jazdę pod wpływem alkoholu oraz dla osób po wypadkach drogowych)

Jak się przygotować na badanie?

 • Na ok. 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu i nie zażywać substancji psychoaktywnych.
 • Należy być wypoczętym i wyspanym.

Czym kończy się badanie?

 • Omówieniem wyników uzyskanych przez osobę zgłaszającą się na badanie.
 • Otrzymaniem odpowiedniego orzeczenia lub zaświadczenia psychologicznego.

 

Jak często kierowcy zawodowi muszą przechodzić psychotesty?

 • Zgodnie z obowiązującym prawem osoby do 60 roku życia musza powtarzać badania co 5 lat, natomiast po ukończeniu 60 roku życia wykonywane są co 30 miesięcy

 

Promocja na badania dla seniorów

 

– 20% rabatu dla osób starszych chcących sprawdzić swoją kondycję psychomotoryczną, niezbędną do kierowania pojazdem kat. B

 

Adres

ul. Szkolna 16

05-500 Piaseczno

Telefon

Tel. (22) 757 22 77

Tel. (22) 737 06 93

Fax. (22) 737 06 94