Radiologia stomatologiczna

W diagnostyce stomatologicznej szczególne znaczenie mają badania radiologiczne. Pozwalają one uzyskać nam informacje w przypadku podejrzenia patologii jamy ustnej. Często tylko dzięki radiologii stomatologicznej możliwe jest zaobserwowanie ukrytych zmian chorobowych.

Prawidłowe zdiagnozowanie wielu schorzeń jest możliwe dzięki nowym technikom obrazowania. Nasza pracowania radiologiczna wykonuje zdjęcia zębowe wewnętrzne metodą radiowizjografii.

Adres

ul. Szkolna 16

05-500 Piaseczno

Telefon

Tel. (22) 757 22 77

Tel. (22) 737 06 93

Fax. (22) 737 06 94