Badania radiologiczne

Czym jest badanie radiologiczne?

Metody radiologiczne znajdują szczególne zastosowanie w rozpoznawaniu następstw urazów, choroby nowotworowej, chorób układu krążenia oraz zmian w układzie kostno-stawowym.
Stanowią podstawę leczenia w chirurgii ogólnej, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, urologii i ortopedii, gdyż umożliwiają lub ułatwiają ustalenie wskazań do leczenia operacyjnego. Obecnie badania RTG wykonuje się także rutynowo (np. podczas badań okresowych), gdyż zdjęcie klatki piersiowej stanowi ważny element rozpoznania wielu groźnych chorób m.in.: zapalenia płuc, gruźlicy, guzów płuc, rozedmy płuc, niewydolności układu krążenia, pozwala ponad to ocenić wielkości serca i aorty, wykryć obecność płynu w jamach opłucnowych, zamostkowego wola tarczycy oraz powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia.

Jakie badania wykonywane są najczęściej?

Najczęściej wykonywanymi badaniami rentgenowskimi są:

  • prześwietlenie kości – po raz pierwszy zostało zastosowane przez Roentgena i do tej pory jest niezastąpioną metodą rozpoznawania zarówno zmian pourazowych w kościach (złamań czy zwichnięć), jak też zaburzeń struktury kości w chorobach reumatycznych, zwyrodnieniowych czy osteoporozie.
  • rentgen klatki piersiowej – zdjęcie wykonuje się zwykle w pozycji stojącej po nabraniu pełnego wdechu i zatrzymaniu oddychania (na bezdechu) z ramionami uniesionymi tak, aby maksymalnie „odsłonić” narządy klatki piersiowej.

Jak się przygotować do badania radiologicznego?

Przygotowanie do większości badań radiologicznych jest proste i nie wymaga długotrwałych i skomplikowanych działań. Badanie, poza nielicznymi wyjątkami, jest także nieinwazyjne, krótkotrwałe, możliwe do wykonania prawie o każdej porze dnia.

Czy badanie RTG jest niebezpieczne?

Badania rentgenowskie nie są obojętne dla zdrowia, ponieważ około 99% promieniowania jest pochłaniana przez organizm.

Jak często można wykonywać badanie RTG?

Nie ma odgórnych limitów dotyczących tego, ile zdjęć można wykonać w ciągu roku. Decyzja należy do lekarza, który na pewno wyważy ryzyko związane z promieniowaniem i korzyści, jakie odniesie pacjent dzięki badaniu.

Ważne!  Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że jesteś w ciąży, koniecznie poinformuj o tym personel przychodni przed wykonaniem badania RTG.

Adres

ul. Szkolna 16

05-500 Piaseczno

Telefon

Tel. (22) 757 22 77

Tel. (22) 737 06 93

Fax. (22) 737 06 94