Określanie grupy krwi i Rh

Grupa krwi to klasyfikacja krwi na podstawie obecności lub braku pewnych antygenów na powierzchni czerwonych krwinek (erytrocytów) oraz przeciwciał we krwi. System grupowania krwi jest złożony, ale najważniejsze grupy krwi to system ABO i system Rh (również znany jako grupa RhD).

Kiedy należy wykonać badanie grupy krwi?

  • w czasie ciąży w celu zgodności grup krwi matki i dziecka,
  • jeśli pacjent chce zostać dawcą krwi lub ma otrzymać przeszczep organu,
  • przed inwazyjnymi zabiegami chirurgicznymi,
  • przed planowanymi transfuzjami krwi,

Transfuzja krwi niezgodnej w zakresie grup ABO może powodować poważne powikłania, a nawet zakończyć się śmiercią. Jeśli nie znasz swojej grupy krwi, warto ją poznać, ponieważ może być przydatna w sytuacjach medycznych lub w przypadku udziału w akcjach krwiodawstwa.

W praktyce medycznej wyróżnia się 4 podstawowe grupy krwi: A, B, AB oraz 0. Są one rozróżniane na podstawie dwóch rodzajów antygenów ‒ A i B ‒
znajdujących się na erytrocytach:

  • A ‒ posiada antygen A,
  • B ‒ posiada antygen B,
  • AB ‒ posiada antygeny A i B,
  • O ‒ nie posiada antygenów A i B.

Wynik grupy krwi:
Aby poznać swoją grupę, wystarczy proste badanie krwi na podstawie pobranej próbki. Badanie grupy krwi jest bezpieczne i bezbolesne.
Badanie polega na dwukrotnym oznaczeniu grupy krwi pacjenta z dwóch niezależnie pobranych próbek krwi, tj. pobranych w dwa różne dni. Wynik badania grupy krwi dostępny jest po upływie 5 dni roboczych od chwili pobrania materiału. Otrzymujemy kartę identyfikacyjną grupy krwi, która jest trwałym dokumentem wiarygodnie poświadczającym grupę krwi.

Adres

ul. Szkolna 16

05-500 Piaseczno

Telefon

Tel. (22) 757 22 77

Tel. (22) 737 06 93

Fax. (22) 737 06 94