Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych

Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych to substancje lub wskaźniki, które są używane w medycynie do oceny obecności i nasilenia stanów zapalnych oraz chorób układu reumatologicznego. Te markery pomagają w diagnozowaniu, monitorowaniu i ocenie skuteczności leczenia tych schorzeń.

  • CRP ilościowo. (białko C-reaktywne), jest tzw. białkiem ostrej fazy, szybkim wskaźnikiem (4-8 godzin) uszkodzeń tkanek w wyniku zapalenia, infekcji, martwicy niedokrwiennej mięśni lub urazu. Badanie jest przydatne w diagnostyce i monitorowania leczenia stanów zapalnych i uszkodzenia tkanek w przebiegu infekcji (głównie bakteryjnych), chorób reumatycznych i nowotworowych, zawału serca i stanów pourazowych.
  • RF Czynnik reumatoidalny to autoprzeciwciała skierowane przeciwko białkom własnego organizmu. Obecność RF zwykle świadczy o rozwijającym się w organizmie stanie zapalnym, który towarzyszy np. reumatoidalnemu zapaleniu stawów (RZS). Trzeba pamiętać, że u pewnej części osób, głównie po 60. roku życia, czynnik reumatoidalny w niewielkim stężeniu występuje fizjologicznie i nie oznacza rozwoju chorób chrząstki stawowej lub tkanki łącznej. Badanie poziomu czynnika reumatoidalnego zaleca się głównie osobom, które borykają się z problemem sztywności i obrzęku stawów, bólu w ich obrębie oraz guzów podskórnych niewiadomego pochodzenia.
  • Odczyn Waalera-Rosego jest to badanie, które wykonuje się w celu wykrycia obecności czynnika reumatoidalnego (RF) u osób z podejrzeniem choroby autoimmunologicznej, w celu potwierdzenia diagnozy. Odczyn jest użyteczny w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i innych chorób o podłożu autoimmunizacyjnym.
  • Fosfataza alkaliczna (ALP) jest to enzym obecny w wielu narządach, a jego poziom może być podwyższony w niektórych chorobach zapalnych, takich jak toczeń i toczeń rumieniowaty układowy.
  • Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA): Są stosowane w diagnostyce różnych chorób układowych tkanki łącznej, takich jak toczeń rumieniowaty układowy i twardzina układów.
  •  OB (Odczyn Biernackiego): OB mierzy szybkość, z jaką czerwone krwinki opadają na dnie probówki. Podwyższony poziom OB może sugerować obecność stanu zapalnego.
Adres

ul. Szkolna 16

05-500 Piaseczno

Telefon

Tel. (22) 757 22 77

Tel. (22) 737 06 93

Fax. (22) 737 06 94