Infekcje

Dzięki analizom laboratoryjnym możemy diagnozować infekcje oraz monitorować ich przebieg i skutki. Wyniki tych badań mogą pomóc lekarzom w ustaleniu, czy pacjent jest zakażony, a także w identyfikacji rodzaju patogenu (bakterii, wirusa, grzyba itp.) i ocenie nasilenia infekcji. Podstawowymi analizami laboratoryjnymi stosowanymi w diagnostyce infekcji są:

  • Morfologia krwi (Hemogram): to podstawowe badanie krwi, które ocenia skład komórek krwi, w tym liczbę białych krwinek (leukocytów). Wzrost liczby leukocytów, zwany leukocytozą, może sugerować obecność infekcji. Różne rodzaje białych krwinek reagują na różne rodzaje patogenów, co może dostarczyć wskazówek dotyczących rodzaju infekcji.
  • Badanie CRP (białko C-reaktywne): CRP jest białkiem obecnie w krwi, które wzrasta w obecności stanów zapalnych, w tym infekcji bakteryjnych i innych infekcji. Wzrost poziomu CRP może sugerować obecność infekcji.
  • Badanie OB (wskaźnik OB): OB, czyli wskaźnik OB, to kolejne badanie zapalne, które wzrasta w obecności stanów zapalnych, w tym infekcji. Wysoki poziom OB może sugerować obecność infekcji.
  • Badanie różnicowe leukocytów: To badanie analizuje procentowy udział różnych typów białych krwinek, takich jak neutrofile, limfocyty, monocyty, eozynofile i bazofile. Różne infekcje mogą wywoływać różne zmiany w profilu leukocytów.
  • Badanie układu krzepnięcia: Niektóre infekcje mogą wpływać na układ krzepnięcia krwi, co może prowadzić do zakrzepów lub krwawień. Badanie krzepliwości może pomóc w diagnozowaniu takich infekcji.
  • Badania serologiczne: Badania serologiczne pozwalają na wykrycie przeciwciał przeciwko patogenom w organizmie. To jest często używane do diagnozowania infekcji wirusowych, takich jak HIV, grypa czy wirusowe zapalenie wątroby.
  • Kultura krwi: Kultura krwi to zaawansowane badanie, w którym próbki krwi są hodowane w laboratorium w celu identyfikacji obecności i rodzaju patogenu (bakterii). Jest szczególnie przydatne w diagnozowaniu infekcji bakteryjnych.
  • Badania wirusologiczne: Badania wirusologiczne wykorzystują techniki molekularne, takie jak PCR, do wykrycia obecności wirusów w krwi. To jest często stosowane w diagnozowaniu infekcji wirusowych, takich jak HIV czy wirusowe gorączki krwotoczne.
  • Badanie grzybicze i pasożytnicze: W przypadku podejrzeń o infekcje grzybicze lub pasożytnicze można wykonać specjalne badania, które pomagają w identyfikacji grzybów lub pasożytów w krwi.
  • Badanie PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy): PCR jest używane do wykrywania i identyfikacji materiału genetycznego patogenów, takich jak wirusy czy bakterie.

 

Adres

ul. Szkolna 16

05-500 Piaseczno

Telefon

Tel. (22) 757 22 77

Tel. (22) 737 06 93

Fax. (22) 737 06 94