Badania słuchu

BADANIA SŁUCHU
W naszej placówce mogą wykonać państwo badania słuchu dzieci od 4 r. życia oraz osób dorosłych. Badanie wykonywane jest przez dyplomowanego specjalistę, absolwenta Szkoły Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

  • Na badania słuchu nie wymagane jest skierowanie od lekarza.

APARATY SŁUCHOWE
Aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie przy spełnieniu wymaganych wskazań medycznych podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zlecenie na zaopatrzenie można uzyskać u lekarza laryngologa. Podstawą do uzyskania zlecenia od laryngologa jest wynik audiometrii.

Badania słuchu oraz dobór aparatów słuchowych w naszej Przychodni oferuje firma MJB audioprotetyka.

http://www.slyszlepiej.pl/

AUDIOMETRIA TONALNA
Wykonujemy badania z zakresu Audiometrii Tonalnej które pozwalają określić jakość słyszenia. Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod do oceny rodzaju i stopnia niedosłuchu. Do przeprowadzenia tego badania wymagana jest współpraca pacjenta. Wyniki badań w postaci audiogramu stanowią podstawę rozpoznania i leczenia niedosłuchu.

AUDIOMETRIA W WOLNYM POLU SŁUCHOWYM
Audiometria w wolnym polu słuchowym to badanie słuchu, którego celem jest ocena skuteczności dopasowanych aparatów słuchowych. Badanie pokazuje na ile dopasowane aparaty słuchowe poprawiają rozumienie mowy .Badanie jest bezbolesne, wymaga współpracy pacjenta. Zadaniem badanego jest poprawne powtórzenie usłyszanych słów/liczb.

AUDIOMETRIA SŁOWNA (TEST ZROZUMIAŁOŚCI MOWY)
Badany ma założone słuchawki przez które słyszy słowa o różnych poziomach głośności. Pacjent powtarza słyszane w słuchawce słowa, podawane oddzielnie do każdego ucha. Badanie pozwala określić stopień rozumienia mowy. Wynik wydawany jest po badaniu w formie wykresu.

Zaleca się przeprowadzenie profilaktycznych badań słuchu raz w roku.

Wykonujemy badania z zakresu:

  • Audiometrii tonalnej
  • Audiometrii słownej – test zrozumiałości mowy
  • UCL- badanie progu dyskomfortu
  • Audiometrii w wolnym polu słuchowym – sprawdzanie zysku z dopasowanych aparatów słuchowych
  • Badania medycyny pracy

 

Zapisz się na wizytę


Adres

ul. Szkolna 16

05-500 Piaseczno

Telefon

Tel. (22) 757 22 77

Tel. (22) 737 06 93

Fax. (22) 737 06 94