Morfologia krwi

Morfologia krwi to podstawowe badanie, które służy do oceny ogólnego stanu zdrowia. Jest wskaźnikiem wielu chorób, takich jak: anemia, infekcje czy białaczka. Najważniejsze elementy morfologii krwi to:

  • Erytrocyty (czerwone krwinki): Erytrocyty to krwinki odpowiedzialne za transport tlenu z płuc do tkanek oraz usuwanie dwutlenku węgla z tkanek do płuc. Badanie morfologii krwi ocenia liczbę erytrocytów oraz ich średnicę i kształt.
  • Leukocyty (białe krwinki): Leukocyty to komórki odpornościowe organizmu, które pomagają w zwalczaniu infekcji i chorób. Morfologia krwi ocenia liczbę różnych typów leukocytów, takich jak neutrofile, limfocyty, monocyty, eozynofile i bazofile.
  • Trombocyty (płytki krwi): Trombocyty są odpowiedzialne za krzepnięcie krwi i utrzymanie jej płynności. Badanie morfologii krwi ocenia liczbę płytek krwi.
  • Hematokryt: To wskaźnik procentowego udziału objętości krwinek czerwonych we krwi.
  • Hemoglobina: Hemoglobina to białko zawarte w erytrocytach, które przenosi tlen. Badanie morfologii krwi ocenia poziom hemoglobiny we krwi.
  • Wskaźniki hematologiczne: Morfologia krwi może także zawierać różne wskaźniki, takie jak średnia objętość krwinek czerwonych (MCV), średnia zawartość hemoglobiny w erytrocycie (MCH), średnia zawartość hemoglobiny w erytrocycie (MCHC) i inne, które dostarczają informacje na temat charakterystyk krwinek czerwonych.

Interpretacja wyników morfologii krwi jest zazwyczaj dokonywana przez lekarza prowadzącego i jest uwzględniana w kontekście innych badań oraz symptomów jakie dotyczą stanu zdrowia pacjenta.

Adres

ul. Szkolna 16

05-500 Piaseczno

Telefon

Tel. (22) 757 22 77

Tel. (22) 737 06 93

Fax. (22) 737 06 94